Одит на сайт
Безплатно Одит на съществуващ сайт
Анализ на времето за зареждане
Оценка на SEO
Достъпност и навигиране
Тестване на сигурността
Анализ на програмният код
Консултация
Безплатно Дигитално присъствие
Проучване
Анализ
Препоръчки
Стартъп консултация
299лв. Бъдете информирани
Проучване на клиентски нагласи
Конкуренти
Задълбочен анализ
SWOT анализ
Непредвидими разходи и казуси
Оценка на риска
Бизнес консултация
799лв. Подобряване на услугите
Вникване в процесите
Проучване на конкуренти
Световни тенденции
Повишаване на ефективност
Оптимизации и подобрения
Изготвяне на доклад
Съвети и препоръки